Auto verkoop stappenplan

Er zijn verschillende stappen die u moet ondernemen wanneer u een auto uit de VS wilt exporteren. U moet om te beginnen het eigendomsbewijs van de auto identificeren. Als het om een nieuw voertuig gaat, hebt u een nieuwe titel of verkoopakte nodig. In het geval van een gebruikt voertuig, moet u een certificaat van titel verkrijgen. Dit is verkrijgbaar bij de lokale DMV of Secretary of Auto opkoper kantoor.

De volgende stap is het bepalen van de invoerrechten

Deze zullen verschillen van staat tot staat.

Zodra u hebt besloten welk voertuig u wilt exporteren, is de volgende stap de voorbereiding van de documentatie. U moet in staat zijn de marktwaarde en het VIN/serienummer op te geven. De haven die u kiest, heeft zijn eigen voorschriften. Neem contact op met de havendirecteur om te weten wat er vereist is. Het is een goed idee om met een auto-exportbedrijf te werken, aangezien deze professionals ervaring hebben met havens en alle noodzakelijke documentatievereisten zullen afhandelen.

De volgende stap in het proces is contact opnemen met de houder van het retentierecht

Dit is van vitaal belang omdat u niet wilt dat uw pandhouder aansprakelijk is voor eventuele schade. Meestal zal een pandhouder zeer terughoudend zijn om u een auto te laten exporteren. U kunt de eigenaar echter om een brief met toestemming van de houder van het retentierecht vragen. De brief moet op het briefhoofd van een bedrijf staan en ondertekend zijn door een gemachtigde vertegenwoordiger. Hij moet ook vergezeld gaan van een gecertificeerde screenprint van de titel en de registratie van de opkoper auto.

Er zijn veel voordelen verbonden aan het exporteren van voertuigen. In tegenstelling tot het kopen en verkopen van tweedehands auto’s, is het proces legitiem en een legaal proces. Omdat consumenten zoeken naar de beste deals, zal de industrie blijven bloeien. Als u uw auto in het buitenland wilt verkopen, moet u ervoor zorgen dat u alles van tevoren voorbereidt. Misschien kunt u zelfs met een verkoper over de prijs onderhandelen. Het kan een lucratieve en winstgevende onderneming voor u zijn.

De tweede stap bij het exporteren van een auto is contact opnemen met een scheepvaartmaatschappij. De rederij zal u een lijst geven van zaken die u nodig hebt om uw auto veilig te vervoeren. Als u uw voertuig te verkopen, moet u betalen een pandrecht release aan de geldschieter om het te exporteren. U moet ook een lien release krijgen van de geldschieter als u een gefinancierd voertuig wilt exporteren.

Als u geen retentierecht op de titel hebt, moet u het herfinancieren.

Voordat u een auto exporteert, moet u een certificaat van vernietiging krijgen van de staat waar u de auto hebt gekocht. Dit is een document dat door alle houders van een retentierecht moet worden ondertekend. De brief moet op briefhoofd van een bedrijf zijn gesteld en voorzien zijn van de originele handtekening van de pandhouder en de datum waarop hij is ondertekend. U moet ook een gecertificeerde schermafdruk van de titelinformatie van het voertuig van de DMV verkrijgen. Als uw voertuig is geborgen, moet u het herstellen voordat u het naar China kunt exporteren.

Voordat u een auto uit de VS exporteert, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste documenten beschikt. De documenten die u nodig hebt, zijn onder meer de titel en de documenten voor de vrijgave van het retentierecht. Als uw auto een retentierecht heeft, moet u dit afbetalen voordat u hem kunt exporteren. Dit zal ervoor zorgen dat u de juiste documentatie heeft voor de export van uw voertuig. Als u al deze vereisten heeft geregeld, bent u op weg naar de export van een gloednieuwe auto naar Canada.

Zodra je een voertuig hebt gevonden, moet je het indienen bij de Amerikaanse overheid. Je hebt de titel nodig van het voertuig dat wordt geëxporteerd, dus je moet het indienen bij het juiste AES. Dit zal ervoor zorgen dat uw auto beschermd is terwijl hij vervoerd wordt. Hij zal worden gecontroleerd op een retentierecht, wat betekent dat je je auto niet mag uitvoeren.

Vreemdelingen kunnen zelfs proberen hem met winst door te verkopen.

Als u een auto uit de VS wilt exporteren, moet u ervoor zorgen dat u de juiste documentatie hebt om het voertuig naar het land te exporteren. U moet beschikken over een duidelijk Certificate of Title en een duidelijke kopie van het certificaat van oorsprong. Hiermee kunt u het voertuig exporteren naar uw bestemming. Naast de titel moet u ook de certificaten van vernietiging van uw auto overleggen. Een certificaat van eigendomstitel van de staat van herkomst zal u ook helpen om eventuele douaneproblemen te vermijden.